Vestsjælland kredsstyrelse består af følgende:

 

Formand    
Jørgen Andresen
26243455
joergen.andresen@outlook.dk

Kasserer    
Henning Fougt
henning.fougt@mail.dk

Sekretær  
Marianne Højland Larsen
41278070
hoejlandlarsen@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
John Bech
bech.john@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kurt Andreasen
28696792
kurtand9@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Jens Randrup Jørgensen
57822015
joergensenhansen@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem
Steen Ludvigsen
58869082
formand@norden-slagelse.dk

Bestyrelsesmedlem
Ann-Merethe Sjøberg
40540842
ann.merete.sjoeberg@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Lizzie Moe
57615765
h.l.moe@os.dk

Repræsentant i Sjælland-Skåne samarbejdet
Aase Kanding
23348714
aase@kanding.dk